Ung i Norge-studien har pågått siden 1992. Forskere fra forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet har siden den gang fulgt flere tusen personer, som var i tenårene på begynnelsen av 1990-tallet, fram til i dag.


Ung i Norge: Illustrasjonsfoto av far og barn som klatrer opp et berg

Studien gir ny kunnskap om hvordan vi har det på en rekke områder. Hvordan er det å vokse opp i Norge? Hva påvirker vår livsstil og psykisk helse? Hva slags utdanning og yrke velger vi? Hvem kommer på kant med loven? Hvordan er samlivet og familielivet vårt? Hvilke kjønnsforskjeller finnes? Dette og mye mer blir belyst gjennom Ung i Norge-studien.

Den siste datainnsamling ble gjennomført høsten 2020 og våren 2021. Dette var femte gangen vi fulgte opp deltagerne i studien og hele 86 % av alle inviterte deltok. En stor takk rettes til alle som har deltatt i studien siden 1992!

Ønsker du å vite mer om Ung i Norge?

På våre nettsider forteller vi om hvordan undersøkelsen har blitt gjennomført og vi gir en oversikt over noen utvalgte temaer vi har forsket på. Om du er deltager i Ung i Norge, gir vi også mer informasjon om hvordan vi bruker dataene fra undersøkelsen.

Ønsker du å høre mer om bakgrunnen til Ung i Norge-studien kan du også lytte til en episode av podkasten Viten og snakkis med to av forskerne bak Ung i Norge-studien, sosiologiprofessor Willy Pedersen og psykologiprofessor Tilmann von Soest. Du kan også lese mer om studien i en artikkel om Ung i Norge-studien.

AKTUELT

  • Den siste datainnsamlingen ble gjennomført høsten 2020 og våren 2021.

KONTAKT

NOVA v/ OsloMet

Postboks 4 St. Olavs Plass

0130 Oslo

Tlf. 997 82 078

Send e-post