Bruk av hasj


Narkotikapolitikken ha vært i radikal endring de siste årene. Den såkalte Rusreformkomiteen foreslo nylig å avkriminalisere bruken av narkotika. Blant de illegale rusmidlene står hasj i en særstilling, med klart flest brukere. Hvordan endrer bruken seg fra ungdomstid til ung voksen alder?

Bruk av hasj graf

I Figur 1 ser man at det over tid summerer seg til drøyt én av tre. Det er altså temmelig mange av som minst en gang har brukt hasj. Vi ser at de første prøvde hasj ved inngangen til tenårene, så blir kurven markert brattere mot slutten av tenårene og inn i tjueårene, og deretter flater den ut.

I Figur 2 ser vi nærmere på hvor mange som har brukt hasj siste år. Vi ser mønsteret enda tydeligere her: Toppen av kurven finner vi i alderen 18–24 år. Ved rundt 30 år faller kurven markert. Det er langt mindre vanlig å bruke hasj når du har passert 30 år. Det store flertallet har bare brukt stoffet noen få ganger.

I Figur 3 ser vi hvor mange som har brukt hasj 10 ganger eller mer siste året. Vi ser at aldersfordelingen er omtrent den samme som i forrige figur, men at andelen som bruker hasj er mye lavere. Toppen når vi også her ved starten av 20-årene. Men merk at det bare er drøyt 3 % dette gjelder. Det er altså nokså mange som prøver og eksperimenterer med hasj, men bare en liten minoritet utvikler mer omfattende bruk. Dette er et av temaene vi har skrevet mye om, og både fagfolk og politikere har vært svært interessert i hva vi har funnet. Våre funn spiller inn i det arbeidet som nå pågår fra politikernes side for å utforme narkotikapolitikken i Norge.

NESTE TEMA – KRISTENDOM, SEX OG SAMLIV >