People


Personer i Ung i Norge-studien: Professor Tilmann von Soest

Tilmann von SoestProsjektleder

von Soest er professor i psykologi ved Universitetet i Oslo og forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA (OsloMet). Han er også nestleder ved PROMENTA forskningssenter (Universitetet i Oslo). Hans primære forskningsområder er psykisk helse, selvfølelse, ensomhet og kroppsbilde blant ungdom og unge voksne, samt sosial ulikhet og marginalisering.

tilmann.von.soest@oslomet.no | 997 82 078


Personer i Ung i Norge-studien: Professor Willy Pedersen

Willy PedersenProsjektmedarbeider

Tekst her…

tilmann.von.soest@oslomet.no | 997 82 078


Personer i Ung i Norge-studien: Aurora Berg

Aurora BergProsjektkoordinator

Tekst her…

tilmann.von.soest@oslomet.no | 997 82 078