Kjønnsforskjeller i psykiske helseplager


I lang tid har vi visst at omtrent dobbelt så mange voksne kvinner som menn er plaget av depresjon, men da Ung i Norge ble satt i gang, visste vi lite om hvorfor og når disse kjønnsforskjellene oppstår. Ung i Norge var en av de første studiene som kunne vise til kunnskap om dette.

Kjønnsforskjeller i psykiske helseplager graf

Figuren viser vi at gutter og jenter i snitt har omtrent like mye psykiske plager tidlig i ungdomsårene. For gutter forblir nivået stabilt gjennom hele ungdomstiden og ung voksen alder – fra 13 år til 31 år. Bildet er derimot helt annerledes for jentene: Vi ser en betydelig økning i psykiske plager fra 13 år til omtrent 18-årsalderen, og en nedgang igjen i 20-årene.

Så hva kan årsaken være til økte forskjeller gjennom ungdomsårene? Vi fant at jenter ble mer misfornøyd med eget utseende, og at dette fører til flere bekymringer for mange jenter. Jenter som kom tidlig inn puberteten hadde også en større sannsynlighet for å få psykiske problemer.

I 20-årene faller mye på plass i folks liv, og vi ser at psykiske plager blant kvinner går markert ned. Men hvordan er situasjonen nå når dere har kommet inn i 40-årene? Har bildet for menn endret seg like lite som det gjorde gjennom ungdomsårene og ung voksen alder? Og hva med kvinnenes psykiske plager, har nedgangen gjennom 20-årene holdt seg stabil, eller har plagene økt på nytt? Dette er noe av det vi håper å finne svaret på når vi gjennomfører en ny runde av Ung i Norge i høst.

NESTE TEMA – IDRETT, ALKOHOL OG RØYKING >