Kristendom, sex og samliv


Kristen tro har tradisjonelt spilt en stor rolle for når og hvordan unge mennesker lever ut sin seksualitet. Hva med de som ser seg selv som kristne i vår studie? Vi stilte flere spørsmål om dette – både om man tror på Gud, og om man deltar i gudstjenester. Vi delte opp i fire grupper: halvparten av hadde ikke noe kristent engasjement, resten fordelte seg jevnt oppover langs kurven, og 7 % var det vi kalte «aktive kristne».

Kristendom, sex og samliv graf

Figuren viser vi hvor mange som hadde klint med noen ved 15-års alderen, som hadde hatt samleie før de var 16 år, og som ennå ikke hadde hatt samleie ved fylte 21 år, etter grad av kristent engasjement. Vi ser store forskjeller: Det var fire ganger så mange aktive kristne som ikke hadde hatt samleie da de var 21 år, sammenlignet med dem som ikke hadde noe kristent engasjement. Samtidig var det mange flere blant dem uten kristent engasjement som var tidlig ute med både å kline og å ha samleie.

Funnene tyder altså på at normer knyttet til det å være kristen spiller en nokså stor rolle blant deltagerne i denne studien. De fleste av respondentene er født på 1970-tallet, da det fortsatt var få muslimske ungdommer i Norge. I dag er det mange flere, og fra andre studier vet vi at denne gruppa påvirkes særlig sterkt av sin religion. Funnene tyder altså på at normer knyttet til det å være kristen spiller en nokså stor rolle blant deltagerne i denne studien.

NESTE TEMA – KJØNNSFORSKJELLER I PSYKISKE HELSEPLAGER >