Om Ung i Norge


Illustrasjonskart over Norge.

Ung i Norge er en longitudinell studie som følger personer fra ungdomsårene og inn i voksen alder. Målet med studien er å gi et dekkende bilde av sosiale og psykologiske sider ved det å vokse opp i Norge. Deltagerne har i flere runder fylt ut omfattende selvrapporteringssskjemaer med spørsmål om ulike sider ved livene deres, som videre er koblet til flere nasjonale registre.

Velferdsforskningsinstituttet NOVA, som siden 2014 er en del av OsloMet – storbyuniversitetet, er ansvarlig for undersøkelsen. Vi har et tett samarbeid med Universitetet i Oslo og NTNU.

Fra 1992 til i dag

Studien startet i 1992. Da deltok hele 12.000 elever fra 67 ungdomsskoler og videregående skoler rundt om i Norge. Spørreskjemaet handlet om personlig utvikling, nettverk, fritid, forhold til foreldre, holdninger, psykisk helse, utdanning, arbeid og skole

De samme deltagerne svarte på et nytt spørreskjema i 1994. Deretter fulgte vi opp en del av ungdommene i 1999 og i 2005. I 2005 spurte vi dem også om å bruke informasjon fra ulike registre om blant annet utdanning, yrkeskarriere og ulike helseforhold. Deltagerne er i dag i 40-årene og en ny datainnsamling blir gjennomført i høst 2020.


1992 | 1. Datainnsamling

Første datainnsamling blir gjennomført på 67 skoler rundt om i landet. Deltagerne er 13-19 år. 93% deltar.

1994 | 2. Datainnsamling

Andre datainnsamling blir også gjennomført på skolene. Deltagerne er 15-21 år. 92% deltar.

1999 | 3. Datainnsamling

Tredje datainnsamling foregår postalt. Deltagerne er 20-26 år. 84% deltar.

2005 | 4. Datainnsamling

Fjerde datainnsamling foregår også postalt. Deltagerne er 26-32 år. 82% deltar.

2020 | 5. Datainnsamling

Den femte datainnsamlingen skal gjennomføres høsten 2020, denne gangen digitalt. Deltagerne er i nå 40-årene.

Unik studie

Ung i Norge var den første store longitudinelle ungdomsundersøkelsen i Norge. Den er unik på grunn av det store antall deltagere, den høye svarprosenten og den lange oppfølgingstiden – første spørreundersøkelse ble gjennomført for 28 år siden!

Resultatene har blitt publisert i over 100 vitenskapelige artikler og en rekke rapporter og bøker. Mange har tatt doktorgraden med data fra studien og vi har gitt innspill til offentlig politikk på mange områder.

temasidene gir vi smakebiter på problemstillinger vi har undersøkt og du finner en egen oversikt over publikasjoner.