Om Ung i Norge


Illustrasjonskart over Norge.

Ung i Norge er en longitudinell studie som følger personer fra ungdomsårene og inn i voksen alder. Målet med studien er å gi et dekkende bilde av sosiale og psykologiske sider ved det å vokse opp i Norge. Deltagerne har i flere runder fylt ut omfattende selvrapporteringsskjemaer med spørsmål om ulike sider ved livene deres, som videre er koblet til flere nasjonale registre.

Velferdsforskningsinstituttet NOVA, som siden 2014 er en del av OsloMet – storbyuniversitetet, er ansvarlig for undersøkelsen. Vi har et tett samarbeid med Universitetet i Oslo og NTNU.

Fra 1992 til i dag

Studien startet i 1992. Da deltok hele 12.000 elever fra 67 ungdomsskoler og videregående skoler rundt om i Norge. Spørreskjemaet handlet om personlig utvikling, nettverk, fritid, forhold til foreldre, holdninger, psykisk helse, utdanning, arbeid og skole.

De samme deltagerne svarte på et nytt spørreskjema i 1994. Deretter fulgte vi opp en del av ungdommene i 1999 og i 2005. I 2005 spurte vi også om å bruke informasjon fra ulike registre om blant annet utdanning, yrkeskarriere og ulike helseforhold. Siste datainnsamling ble gjennomført høst 2020 / vår 2021 når deltagerne var i 40-årene.


1992 | 1. Datainnsamling

Den første datainnsamlingen ble gjennomført på 67 ungdomsskoler og videregående skoler rundt om i landet. Deltagerne var 13-19 år gamle og 97 % deltok.

1994 | 2. Datainnsamling

Den andre datainnsamlingen ble delvis gjennomført på skolene og delvis postalt. Deltagerne var 15-21 år gamle og 92 % deltok.

1999 | 3. Datainnsamling

Den tredje datainnsamlingen ble gjennomført postalt. Deltagerne er 20-26 år gamle og 84 % deltok.

2005 | 4. Datainnsamling

Den fjerde datainnsamlingen ble gjennomført postalt. Deltagerne var 26-32 år gamle og 82 % deltok.

2020/2021 | 5. Datainnsamling

Den femte datainnsamlingen ble gjennomført digitalt. Deltagerne var 41-47 år gamle og 86 % deltok.

Unik studie

Ung i Norge var den første store longitudinelle ungdomsundersøkelsen i Norge. Den er unik på grunn av det store antall deltagere, den høye svarprosenten og den lange oppfølgingstiden – første spørreundersøkelse ble gjennomført 1992.

Resultatene har blitt publisert i over 100 vitenskapelige artikler og en rekke rapporter og bøker. Mange har tatt doktorgraden med data fra studien og vi har gitt innspill til offentlig politikk på mange områder.

temasidene gir vi smakebiter på problemstillinger vi har undersøkt og du finner en egen oversikt over publikasjoner.