Personer


Personer i Ung i Norge-studien: Professor Tilmann von Soest

Tilmann von SoestProsjektleder

von Soest er professor i psykologi ved Universitetet i Oslo og forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA (OsloMet). Han er også nestleder ved PROMENTA forskningssenter (Universitetet i Oslo). Hans primære forskningsområder er psykisk helse, selvfølelse, ensomhet og kroppsbilde blant ungdom og unge voksne, samt sosial ulikhet og marginalisering.

t.v.soest@psykologi.uio.no | 997 82 078


Personer i Ung i Norge-studien: Professor Willy Pedersen

Willy PedersenProsjektmedarbeider

Pedersen er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo og forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA (OsloMet). Hans primære forskningsområder er ungdom, marginalisering, kriminalitet, rus og seksualitet. Pedersen var med på å starte Ung i Norge-studien tidlig på 1990-tallet.

willy.pedersen@oslomet.no | 902 68 644


Personer i Ung i Norge-studien: Aurora Berg

Aurora BergProsjektkoordinator

Berg er sosiolog og jobber som rådgiver i Seksjon for ungdomsforskning ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA (OsloMet). Hennes akademiske interesse er samspillet mellom utdanningsambisjoner og sosial bakgrunn, og symbolsk makt i skolesystemet.

aurora.berg@oslomet.no | 480 74 145


Personer i Ung i Norge-studien: Hanne C. Hougen

Hanne Cecilie HougenProsjektkoordinator

Hougen er sosiolog og jobber som seniorrådgiver i Seksjon for ungdomsforskning ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA (OsloMet). I tillegg til å være prosjektkoordinator på Ung i Norge-studien er hun sekretariatsleder på Ungdatasenteret.

hanne.hougen@oslomet.no | 452 77 857


Vidar UlsetProsjektmedarbeider

Ulset er utdannet psykolog med spesialisering i klinisk samfunns og allmennpsykologi. Han jobber for tiden som postdoktor ved PROMENTA forskningssenter (Universitetet i Oslo).

vidar.ulset@psykologi.uio.no | 466 82 016


Personer i Ung i Norge-studien: Lars Roar Føyland

Lars Roar FrøylandProsjektmedarbeider

Frøyland er sosiolog og jobber som forsker i Seksjon for ungdomsforskning ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA (OsloMet). Han har en doktorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo (2020) med en avhandling om unge voldsutøvere.

lars.r.froyland@oslomet.no | 913 10 076


Personer i Ung i Norge-studien: Dawit Shawel Abebe

Dawit Shawel AbebeProsjektmedarbeider

Abebe er professor innen folkehelse ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (OsloMet). Hans forskningsinteresser inkluderer innvandrerhelse, ungdom og psykisk helse, komorbiditet mellom somatiske sykdommer og psykiske lidelser, og global helse.

dawit.abebe@oslomet.no | 483 54 625


Personer i Ung i Norge-studien: Christer Hyggen

Christer HyggenProsjektmedarbeider

Hyggen er sosiolog og jobber som forsker i Seksjon for ungdomsforskning ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA (OsloMet). Hans forskningsinteresser inkluderer ungdom og psykisk helse, marginalisering, arbeidsledighet og arbeidsmotivasjon.

Christer.Hyggen@oslomet.no | 402 03 747


Personer i Ung i Norge-studien: Michal Kozák

Michal Kozák – Prosjektmedarbeider

Kozák er sosiolog og jobber som postdoktor ved PROMENTA forskningssenter (Universitetet i Oslo). I sin forskning undersøker han mekanismer som er ansvarlig for dannelse av arbeidsholdninger og deres sammenheng med en rekke utfall i arbeidsmarkedet som yrkesprestasjoner, jobbkvalitet og subjektiv trivsel.

michal.kozak@psykologi.uio.no | 22 84 50 00


Personer i Ung i Norge-studien: Laura Cortés-García

Laura Cortés-García – Prosjektmedarbeider

Cortés-García er klinisk psykolog og jobber for tiden som postdoktor ved PROMENTA forskningssenter (Universitetet i Oslo). Hennes primære forskningsinteresser er å belyse kausale prosesser som fører til psykiske helseproblemer fra ungdomsårene til midten av livet.

l.c.garcia@psykologi.uio.no | 22 84 50 00


Personer i Ung i Norge-studien: Rubén Rodríguez-Cano

Rubén Rodríguez-CanoProsjektmedarbeider

Rodríguez-Cano er klinisk psykolog og jobber for tiden som postdoktor ved PROMENTA forskningssenter (Universitetet i Oslo). I forskningen sin fokuserer han primært på å belyse og redusere helseforskjeller i sårbare befolkninger ved å undersøke det longitudinelle samspillet mellom rusbruk, psykisk helse og psykososial sårbarhet.

r.r.cano@psykologi.uio.no | 22 84 50 00


Sam Fluit Prosjektmedarbeider

Fluit er ansatt som stipendiat ved PROMENTA forskningssenter (Universitetet i Oslo). Han er interessert i politisk deltagelse blant og politiske holdninger mot kvinner, LGBTQIA+ grupper, samt folk med innvandrerbakgrunnen.

a.m.fluit@psykologi.uio.no | 22 84 50 12