Selvtillit, utseende og vennskap


Ungdomstiden er en livsfase som blant annet handler om å finne ut av hvem man er. Mange kan nok oppleve at de er usikre og kan ha dårlig selvtillit. I Ung i Norge-undersøkelsen har vi undersøkt om ungdommer virkelig har lav selvtillit og om selvtilliten øker når man blir eldre.

Figur 1 viser at gutter har høyere selvtillit enn jenter tidlig i tenårene. Så øker selvtilliten for begge kjønn, men mest for jenter. Kjønnsforskjellen er derfor liten ved inngangen til trettiårsalderen. Selvtilliten øker med alder, særlig blant kvinner.

Selvtillit graf 1

Fornøyd med eget utseende

Gjelder den positive utviklingen også for hvordan vi vurderer vårt utseende? Figur 2 viser hvor fornøyd vi er med hvordan vi ser ut. Igjen ser vi at kvinner starter nokså lavt, men at de etter hvert blir mer fornøyd. Men mennene var likevel fortsatt atskillig mer fornøyde når dere var på vei inn i trettiårene. Hva kan det komme av?

En grunn kan være at utseende er viktigere for kvinner enn menn og at kroppsidealet som framstilles i media er vanskelig å oppnå for kvinner.

Selvtillit graf 2

Nære vennskap

Menn har høyest selvtillit på de fleste områder, men det er ett unntak: Kvinnene føler seg sikrere i forhold til å utvikle og vedlikeholde nære vennskap. Figur 3 viser at de hele tiden ligger høyere enn menn. Men man ser også at begge kjønn opplever det som litt vanskeligere å utvikle slike relasjoner når dere kommer inn i slutten av tjueårene. Fordi mange blir samboere eller gifter seg? Fordi noen får barn? Kanskje blir det vanskeligere å få tid til å pleie gode vennskap?

Oppsummert viser Ung i Norge at en god del ungdommer faktisk har nokså lav selvtillit, men den øker ofte når en blir eldre.

Selvtillit graf 3

NESTE TEMA – SOSIAL STØTTE >