Tema


I Ung i Norge-undersøkelsen har vi studert livssituasjoner til ungdom og unge voksne på en rekke områder.  Vi har studert oppvekstvilkår, venner og familie, identitet, fritidsaktiviteter, psykisk helse, utdanning og mye annet.

Under følger en oversikt over temaer du kan lese mer om her på nettsiden.

Ensomhet

Ungdomstiden og ung voksen alder kan være krevende. Båndene til foreldrene løsner, og samtidig må vi håndtere nye relasjoner til venner. Mange får kjærester, men ikke alle. For noen fører denne tiden til økt følelse av ensomhet. Studier viser at mange studenter opplever å være ensomme og isolerte. Hvor mange har følt på ensomhet og hvordan er utviklingen over tid?

Les mer om temaet ensomhet her

Bruk av hasj

Narkotikapolitikken ha vært i endring de siste årene og avkriminalisering av bruk av ulovlige rusmidler har blitt diskutert mye. Blant de illegale rusmidlene står hasj i en særstilling, med klart flest brukere. Hvordan endrer bruken seg fra ungdomstid til ung voksen alder?

Les mer om temaet bruk av hasj her

Kristendom, sex og samliv

Kristen tro har tradisjonelt spilt en stor rolle for når og hvordan unge mennesker lever ut sin seksualitet. Hva med de som ser seg selv som kristne i vår studie?

Les mer om temaet kristendom, sex og samliv her

Kjønnsforskjeller i psykiske helseplager

I lang tid har vi visst at omtrent dobbelt så mange voksne kvinner som menn er plaget av depresjon, men da Ung i Norge ble satt i gang, visste vi lite om hvorfor og når disse kjønnsforskjellene oppstår. Ung i Norge var en av de første studiene som kunne vise til kunnskap om dette.

Les mer om temaet kjønnsforskjeller i psykiske helseplager her

Idrett, alkohol og røyking

I ungdomsalderen gjør de fleste første erfaringer med rusmiddelbruk. Vi har fått mye kunnskap om bruksmønstre og utvikling over tid. Ett av temaene vi ville belyse var om idrettsdeltakelse spilte noen rolle for bruk av rusmidler som alkohol og tobakk.

Les mer om temaet idrett, alkohol og røyking her

Selvtillit, utseende og vennskap

Ungdomstiden er en livsfase som blant annet handler om å finne ut av hvem man er. Mange kan nok oppleve at de er usikre og kan ha dårlig selvtillit. I Ung i Norge-undersøkelsen har vi undersøkt om ungdommer virkelig har lav selvtillit og om selvtilliten øker når man blir eldre.

Les mer om temaet selvtillit, utseende og vennskap her

Sosial støtte i ungdomsårene og ung voksen alder

En oppgave en har som ungdom og ung voksen er å bli selvstendig. Vi er vant til å tenke at dette betyr at foreldre blir stadig mindre viktige, samtidig som venner blir mer viktige. Er nå det hele sannheten?

Les mer om temaet sosial støtte her