Idrett, alkohol og røyking


I Ung i Norge-undersøkelsen har vi stilt en god del spørsmål om bruk av rusmidler, og dette er et av feltene hvor vi har fått mye kunnskap om bruksmønstre og utvikling over tid. Ett av temaene vi ville belyse var om idrettsdeltakelse spilte noen rolle. Rundt halvparten av dere var aktive i organisert idrett i oppveksten.

I figuren viser vi sammenhengen mellom idrettsdeltagelse og alkoholberuselse og daglig røyking i 20-årsalderen. Vi ser at idrettsaktive faktisk drakk seg litt oftere beruset, men at de litt sjeldnere var røykere. Kan det være at samværet med venner i idrettslag fører til at noen flere drikker alkohol? Og røyker idrettsaktive ungdom noe mindre fordi de frykter at røyking reduserer deres utholdenhet og fysisk helse?

Samlet var rundt 25 prosent av deltagerne dagligrøykere da de var 20 år gamle. I dag er det færre som røyker. Vi har i 2010 gjennomført en ny undersøkelse blant ungdommer som viser at det er i underkant av 8 prosent som er dagligrøykere nå. Røykeloven som kom i 2004 er antakelig en viktig årsak til denne nedgangen.

Idrett, alkohol og røyking graf

NESTE TEMA – SELVTILLIT, UTSEENDE OG VENNSKAP >