Religion og samliv


De fleste, men ikke alle, etablerer seg i et samliv i løpet av tjueårene. Tradisjonelt har ekteskapet vært den typiske samlivsformen, men samboerskap har blitt stadig vanligere. Hvor mange er det som fortsatt gifter seg når de flytter sammen? Har de spesielle kjennetegn i forhold til dem som etablerer seg i samboerskap?


Vi har undersøkt grad av religiøst engasjement – blant annet om en tror på Gud og deltar i gudstjenester. Figur 4 viser samlivsformen man velger den første gangen man flytter sammen med en kjæreste i forhold til religiøst engasjement. Vi ser at det store flertallet velger samboerskap, men i den gruppa som har høyest religiøst engasjement – som utgjør snaut 10 % av deltakerne i studien – er det rundt halvparten som gifter seg når de flytter sammen med noen.


Tallene viser at religiøs tro og engasjement kan ha stor innflytelse på hvordan vi velger å leve vårt liv.
Graf: Religiøst engasjement og valg av samlivsform når man for første gang flytter sammen med en kjæreste. Prosent. Kilde: Ung i Norge